Ánh sáng cho BAR
  • Ánh sáng cho BAR
  • Ánh sáng cho BAR
  • Ánh sáng cho BAR
  • Ánh sáng cho BAR
  • Ánh sáng cho BAR

Ánh sáng cho BAR

Mã sản phẩm:
Trạng thái: Hàng có sẵn
Đánh giá: Chưa có
Với BAR DJ chuyên nghiệp sử dụng 20 đèn MOVING beam 200, 2 đèn Laser RGB 5W, 20 đèn PAR, 2 Đèn LED quét tia 100W
Giá: 0 VNĐ
Số lượng: