Trang trí sàn nhảy
  • Trang trí sàn nhảy

Trang trí sàn nhảy

Mã sản phẩm:
Trạng thái: Hàng có sẵn
Đánh giá: Chưa có
Vũ trường, sàn nhảy là những nơi sôi động, nên cần phải có hệ thống âm thanh, ánh sáng thật chuyên nghiệp .
Giá: 0 VNĐ
Số lượng: