Thẻ tên nhân viên ăn mòn đồng
  • Thẻ tên nhân viên ăn mòn đồng
  • Thẻ tên nhân viên ăn mòn đồng

Thẻ tên nhân viên ăn mòn đồng

Mã sản phẩm:
Trạng thái: Hàng có sẵn
Đánh giá: Chưa có
Thẻ Tên Nhân Viên Ăn Mòn Đồng, Đổ màu

Thẻ Tên cao cấp - Tên in cố định không thay đổi được

( Thích hợp với doanh nghiệp ít thay đổi nhân sự công ty )

Kích Thước: <7, <2
Giá: 70,000 VNĐ
Số lượng: